Bloedafname voor labtest

NatuurlijkGezondPraktijk is aangesloten bij een gecertificeerd lab om uw bloed te laten onderzoeken. Als het zinnig is na te gaan of er een eventueel tekort aan mineralen, vitamines of andere essentiële stoffen is, doet NatuurlijkGezondPraktijk met de vingerprik-methode een bloedafname en laat uw bloed onderzoeken bij het gecertificeerd laboratorium van Hessels en Grob. Dat kan op elk moment in de behandeling. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Als u beschikt over recente bloedtest-uitslagen, is het handig die te delen met de homeopaat.

Kosten van een bloedafname variëren. NatuurlijkGezondPraktijk rekent € 30 per test plus de labkosten.

Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk