Celzouttherapie met Schüsslerzouten

Toepassing van Schüsslerzouten noemen we celzouttherapie. Een Duitse arts, meneer Schüssler, ontdekte dat ons lichaam in ieder geval bestaat uit meerdere chemische verbindingen – de scheikunde noemt dat ‘zout’. Hij leefde in dezelfde tijd als Hahnemann, grondlegger van de homeopathie.

Als er tekort is aan één van die verbindingen, ontstaat ziekte. Zo weten we dat calciumfosfaat de bouwsteen is van botten, een samenstelling van kalk en fosfor. Als je dat voldoende inneemt via voeding, kan je lichaam voldoende voor botopbouw. Zo niet, dan gaat het compenseren en dat uit zich in klachten of symptomen. Een celzouttherapeut is opgeleid en getraind om signalen af te lezen uit het gezicht en het lichaam en te zien aan welke verbindingen tekort bestaat en bepaalt welke Schüsslerzouten nuttig zijn voor herstel. Dat kan wisselen in de tijd.

Een Schüsslerzout is geen supplement: je vult niet het tekort aan, maar zorgt ervoor dat het lichaam beter in staat is de noodzakelijke stoffen op te nemen. Celzouttherapie maakt gebruik van gezichtsanalyse  – in ieder geval bij de intake –  en de goed opgeleide celzouttherapeut begeleidt bij het maken van de juiste keuze.

NatuurlijkGezondpraktijk past celzouttherapie toe als ondersteuning bij de klassieke homeopathie, vooral omdat het thuis makkelijk toepasbaar is. Verschil met klassieke homeopathie is dat de verdunningen niet geschud zijn bij elke verdunningsstap en dat de potenties minder hoog zijn. Een Schüsselerzout is nooit verder verdund dan D12.

Meer weten over Schüsslerzouten, kijk dan eens op celzouten.nl

Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk