Wie is ..

NatuurlijkGezondPraktijk is de praktijk voor klassieke homeopathie van Yvonne Klein Rouweler. Zij is universitair geschoold en wil graag blijven leren, ook in de homeopathie. Natuur, duurzaamheid en gezondheid zijn voor haar richtinggevende waarden en haar hele leven is zij al geïnteresseerd in natuurlijke gezondheid en de geneeskracht van planten. Door positieve persoonlijke ervaring met homeopathie bij migraine, EHBO, allergie en tinnitus is zij destijds de 6-jarige parttime opleiding gaan volgen en werkt sinds 2010 als gediplomeerd klassiek homeopaat.

De aanpak van NatuurlijkGezondPraktijk is nuchter en laagdrempelig, één van de principes van de praktijk. Yvonne wil graag mensen helpen, ook met een beperkt budget. U krijgt zo veel mogelijk informatie en praktisch advies om uw gezondheid zelf duurzaam te verbeteren.

Homeopathie is niet de enige weg naar Rome. Yvonne Klein Rouweler heeft een uitgebreid netwerk van andere goed opgeleide therapeuten naar wie zij doorverwijst als dat voor u gunstig is. Yvonne Klein Rouweler is ook gediplomeerd sportmasseur. Voor een ontspannende massage bent u bij haar aan het goede adres. In de behandeling van migraine is een komt die keuze altijd aan de orde. Als u dat wilt kan u Yvonne vragen u te leren een ontspanningsmassage te geven aan uzelf of uw partner.

Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk