Kwaliteitszorg

NatuurlijkGezondpraktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van therapeuten LVNT en de koepelorganisatie RBCZ. Beide organisaties zien erop toe dat de therapeut voldoende geschoold blijft, de praktijk voldoet aan eisen van hygiëne en zorgvuldig wordt omgesprongen met uw privacy. Zie privacyreglement.

De LVNT is ook aangesloten bij de SCAG, waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk