Kwaliteitszorg: privacy en klachten

Kwaliteitszorg – WKKGZ en WGBO

De werkzaamheden van de praktijk en homeopaat vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en en de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Concreet betekent dit dat de praktijk op een juiste manier omgaat met uw gegevens, op een juiste manier omgaat met uw klacht, geregistreerd is bij een Geschillencommissie voor Complementaire Alternatieve Gezondheidszorg die is goedgekeurd door het ministerie van VWS en een register bijhoudt van (bijna-)incidenten.

NatuurlijkGezondpraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten NVKH en de koepelorganisatie RBCZ. Beide organisaties zien erop toe dat de therapeut voldoende geschoold blijft, de praktijk voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), hygiëne en zorgvuldig wordt omgesprongen met uw privacy.

Uw privacy in goede handen

Als zorgverlener houdt de praktijk uw dossier bij. Bij het begin van de behandeling sluit u een behandelovereenkomst met de praktijk.  Dat is verplicht op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). In de overeenkomst staat dat welke gegevens de praktijk bewaart (bewaartermijn is 20 jaar, voor cliënten vanaf 18 jaar), dat u akkoord gaat met het bewaren van de gegevens en de praktijk verklaart de uiterste zorgvuldigheid te betrachten de privacy van uw gegevens te beschermen. Zie privacyreglement. Ook het tarief staat in de door u te ondertekenen overeenkomst.

Uiteraard geldt voor de therapeut / praktijk op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Wat te doen bij klachten of ontevredenheid?

Als u ontevreden of zelfs een klacht heeft, vertrouwt NatuurlijkGezondPraktijk erop dat u eerst contact zoekt met uw homeopaat en uw ontevredenheid met uw homeopaat bespreekt. Komen we er niet uit of voelt u zich niet in staat uw klacht te bespreken met uw homeopaat, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen. Quasir is een door het Ministerie erkende geschillencommissie, waarbij de NVKH is aangesloten. Quasir u bij het formuleren van uw klacht en bij het onderzoeken van oplossingen.

De hele werkwijze kunt u hier nalezen. In alle gevallen van onvrede kan u met de NVKH contact opnemen via dit formulier.

 

Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk