Privacybeleid

UW PRIVACY in goede handen bij Natuurlijk Gezond Praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

NatuurlijkGezondPraktijk doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de praktijk of therapeut:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heeft.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • informeren van en doorverwijzen naar andere zorgverleners, uitsluitend met uw toestemming;
 • waarneming door collega’s, tijdens de afwezigheid van de therapeut;
 • toetsing of intervisie door en met collega’s (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd);
 • het opstellen van de zorgnota, zie hierna.

Bij andere redenen voor gebruik van uw gegevens is altijd uw toestemming vooraf vereist.

De gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard (voor cliënten met leeftijd vanaf 18 jaar) zoals vereist in de Wet op de behandelovereenkomst (WGBO).

GEGEVENS OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt voor een consult staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, ‘homeopathie’
 • de kosten van het consult
Natuurlijk Gezond Praktijk

Natuurlijk Gezond Praktijk